Trong năm 2013, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) tiếp tục chỉ đạo các địa phương khôi phục, tận dụng và khai thác tối đa diện tích mặt nước hiện có để phát triển nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn khoảng 105 ha, trong đó diện tích nuôi tôm là 55 ha, 50 ha nuôi cá nước ngọt. Báo cáo từ UBND thành phố Đông Hà cho biết, trong tháng 9/2013, người dân đã tiến hành thu hoạch xong vụ tôm nước lợ với tổng sản lượng đạt 103,69 tấn, doanh thu ước đạt 15,387 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6,272 tỷ đồng. Các phường nuôi tôm đem lại hiệu quả kinh tế cao là: Đông Giang, Đông Lễ.

So với năm 2012, sản lượng tôm thu hoạch giảm 22,16 tấn nhưng doanh thu lại tăng hơn 987 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh trên tôm bùng phát trong toàn tỉnh, nhiều diện tích tôm bị mất trắng hoặc thu hoạch non dẫn đến sản lượng sụt giảm đồng thời đẩy giá thành tôm thương phẩm lên cao. Đối với cá nước ngọt, đến thời điểm này cơ bản đã thu hoạch xong để tránh lũ, sản lượng ước đạt 117 tấn. Một số giống cá mới được đưa vào nuôi có năng suất, hiệu quả khá cao như cá rô đầu vuông.

Mặc dù được xác định là lĩnh vực gặp nhiều rủi ro nhưng với kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ngành chuyên môn, ngành nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố Đông Hà đã đạt được những kết quả khả quan. Đây chính là điều kiện để thành phố nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và cải thiện thu nhập cho một bộ phận người dân.