Theo chủ các cơ sở chuyên ấp nở giống gia cầm tại xã Yết Kiêu (Gia Lộc - Hải Dương), giá bán gia cầm giống tại lò giảm mạnh so với tháng trước.

Cụ thể, gà giống giá từ 8.000 - 9.000 đồng/con, giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/con; vịt 7.000 - 8.000 đồng/con, giảm 4.000 đồng/con, ngan 10 nghìn đồng/con, giảm 3.000 đồng/con.

Nguyên nhân khiến giá giống gia cầm giảm là do giá bán trứng tại các trang trại giảm, hiện còn 30 - 32 nghìn đồng/chục, thấp hơn tháng trước khoảng 5.000 đồng/chục. Ngoài ra, hiện nay do đầu tư cho chăn nuôi gia cầm ít có lãi nên nhiều chủ trang trại ngại tái đàn, nhu cầu mua giống gia cầm giảm.