Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, chín tháng đầu năm tổng khối lượng hồ tiêu xuất khẩu đạt 112 nghìn tấn, với giá trị 743 triệu USD, tăng hơn 20% về số lượng và hơn 16,5% giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Riêng lượng tiêu xuất khẩu tháng 9 ước đạt 11 nghìn tấn, với giá trị đạt 72 triệu USD. Theo Hiệp hội Hồ tiêu, giá tiêu trên thị trường thế giới đang tăng nên các nước nhập khẩu tiêu lớn của Việt Nam đều đẩy mạnh mua vào.