Cơ quan quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Nam bộ đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Đồng Nai để thực hiện chuỗi cung cấp trứng gà an toàn trên địa bàn tỉnh.


Hiện đã có 6 trang trại nuôi gà đẻ trứng ở các xã: Thanh Bình, Cây Gáo (huyện Trảng Bom) và 7 cơ sở sơ chế, kinh doanh trứng gà tại TP. Biên Hòa được hỗ trợ tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, tư vấn áp dụng chương trình quản lý chất lượng và lấy mẫu nước, thức ăn kiểm tra cảnh báo kịp thời để các trang trại điều chỉnh cho phù hợp.

Dự tính đến cuối năm 2013, tỉnh sẽ hoàn thành chuỗi sản phẩm trứng gà an toàn để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.