Ngày 2/10, tại HTX Nông nghiệp Đông Cường (xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), Trung tâm khuyến nông tỉnh đã tổ chức trình diễn mô hình máy sấy nông sản.

Thực hiện kế hoạch năm 2013 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình máy sấy nông sản sau thu hoạch tại HTX Nông nghiệp Đông Cường. Tham gia vào mô hình, HTX Đông Cường được hỗ trợ 50% kinh phí (75 triệu đồng) mua máy móc, thiết bị.

Sau một thời gian triển khai, HTX Đông Cường đã đầu tư đầy đủ nhà xưởng, máy móc, thiết bị và bắt đầu đi vào hoạt động phục vụ bà con nông dân trong vụ mùa năm 2013.

Máy sấy nông sản trong mô hình có công suất hoạt động tương đương tấn nông sản trong một giờ. Bước đầu đi vào hoạt động mô hình đã cho hiệu quả tốt, sản phẩm nông sản đầu ra đảm bảo chất lượng ổn định.

Khâu thu hoạch, bảo quản hàng nông sản là khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy khi thực hiện thành công mô hình máy sấy nông sản sẽ giúp bà con nông dân giải quyết được những khó khăn sau thu hoạch, nông sản được bảo quản tốt, giảm thiểu tổn thất và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.