Trạm Khuyến nông huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vừa giao 5.000 con gà giống nòi lai cho 7 hộ ở 2 xã Định Hòa và Vĩnh Thới, mỗi hộ ít nhất 500 con, nhiều nhất 1.000 con để thực hiện trình diễn nuôi gà trên đệm lót sinh học.

Cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông huyện sẽ hướng dẫn hộ nuôi làm đệm lót sinh học, làm chuồng đúng quy cách và kỹ thuật nuôi. Đồng thời hỗ trợ hộ nuôi một phần chi phí đầu tư: con giống, thức ăn, vắc-xin phòng bệnh và men vi sinh làm đệm lót.

Theo Trạm Khuyến nông huyện Lai Vung, giống gà nòi lai nuôi trong thời gian khoảng 4 tháng sẽ xuất chuồng, là giống gà có giá trị kinh tế cao. Mục đích chủ yếu của mô hình chăn nuôi này là tạo công ăn việc làm và lợi nhuận nhưng không ô nhiễm môi trường.