UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chi tạm ứng từ ngân sách 3 tỷ 250 triệu đồng giúp các huyện mua vacxin, hóa chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh heo tai xanh.

Dịch heo tai xanh bùng phát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ cuối tháng 8-2013 đến nay đã làm cho hơn 2.800 hộ chăn nuôi bị thiệt hại, cơ quan thú y các địa phương đã tiêu hủy gần 12.000 co heo bị mắc bệnh. Theo Chi cục Thú y tỉnh, các huyện bị dịch heo tai xanh hoành hành nặng nhất là huyện Ea Súp, Krông Buk, Ea Kar và Krông Ana. Được biết, số tiền trên sẽ dành khoảng 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra.