Sở Y tế cho biết, UBND tỉnh vừa cho phép đơn vị bán 40.000 cây giống sâm Ngọc Linh đảm bảo chất lượng cho huyện Nam Trà My (Quảng Nam) để cung ứng cho nhân dân trên địa bàn huyện trồng, với đơn giá 25.000 đồng/cây giống.

Ngoài ra, tỉnh còn giao UBND huyện Nam Trà My có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng mua bán với Sở Y tế, cung ứng trực tiếp cây giống sâm Ngọc Linh cho nhân dân các xã thuộc huyện Nam Trà My trồng kịp thời vụ.