Ngày 4/10, Sở NN&PTNT Cà Mau sơ kết việc thực hiện công tác quý III và đề ra kế hoạch công tác quý IV.

9 tháng đầu năm, sản lượng nuôi thuỷ sản ước đạt hơn 222.700 tấn, bằng 105,4% so với cùng kỳ và đạt 77,9% so kế hoạch. Hiện tại toàn tỉnh đã phát triển được hơn 296.680 ha nuôi thuỷ sản. Trong đó, tôm là 266.725 ha, tôm công nghiệp 5.424 ha, tôm quảng canh cải tiến hơn 31.000 ha, nuôi thuỷ sản nước ngọt hơn 28.000 ha.

Nhìn chung, tình hình sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp phát triển tương đối ổn định. Giá tôm nguyên liệu ở mức cao. Sản xuất ngày càng được chú trọng theo hướng đa cây, đa con. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được chú trọng và thực hiện nghiêm túc.

Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau Lê Văn Sử khuyến cáo nông dân nên tăng diện tích nuôi tôm trong quý IV do giá tôm đang tăng./.