Nhằm tạo sự chuyển biến trong việc lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp, gia tăng thu nhập, bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất mầm bệnh vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) phối hợp cùng UBND xã tổ chức bàn giao tôm càng xanh giống cho các hộ dân nằm trong dự án nuôi tôm càng xanh bán công nghiệp tại ấp Phú Hữu, xã Phú Tân.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh chọn thực hiện thí điểm mô hình này với quy mô 2 ha tại ấp Phú Hữu. Các hộ được chọn là Võ Văn Sáu, Võ Văn Đường, Nguyễn Thị Sỹ và Nguyễn Hữu Nghiệp, mỗi hộ có 0,5 ha đầm nuôi tôm sẽ được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 100% tôm giống, là 50.000 con tôm càng xanh giống post và 20% tổng chi phí thức ăn công nghiệp, men vi sinh, hóa chất xử lý nước,... Nếu mô hình đạt hiệu quả thì trong một vụ nuôi từ 4,5 - 5 tháng, nông dân sẽ thu lãi ròng trên 100 triệu đồng/ha/vụ, từ tháng thứ 3 sau khi thả giống, người nuôi tôm sẽ thu hoạch dần các con tôm càng xanh cái đang ôm trứng để bán dần.

Được biết, đây là mô hình lần đầu tiên áp dụng tại huyện Tân Phú Đông, nếu thành công sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, góp phần cùng huyện cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi phù hợp, giảm thiểu sự phụ thuộc vào mô hình độc canh tôm thẻ chân trắng và tôm sú ở xã chuyên ngư Phú Tân.