Theo Tổng cục Thủy sản, 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4,5 triệu tấn (tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2012), trong đó sản lượng khai thác ước đạt 2,1 triệu tấn (tăng 3,3%), sản lượng nuôi trồng đạt gần 2,4 triệu tấn (tăng 2,1%).

Về giá trị, ước tính 9 tháng đầu năm 2013 đạt 131.350 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, giá trị nuôi trồng thủy sản ước đạt 80.068 tỷ đồng và giá trị khai thác thủy sản ước đạt 51.282 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2013, vùng biển nước ta chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8, đã ảnh hưởng hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển khu vực miền Trung, tuy nhiên cơn bão xảy ra trong thời gian ngắn và cường độ không lớn. Theo Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mặc dù giá nguyên liệu và các vật tư thiết yếu tăng trong khi giá bán các loại hải sản tăng ít, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả sản xuất và quá trình bám biển của dân. Bên cạnh đó, sau mỗi cơn bão, áp thấp nhiệt đới, các đối tượng cá nổi xuất hiện dày và dài ngày như cá bạc má, các nục, cá cơm, cá ngân, cá ngừ... và một số loại cá nổi nhỏ khác đã tạo điều kiện cho các nghề lưới rê, vây, chụp mực khai thác hiệu quả. Do đó khai thác biển tăng 101,09% so với cùng kỳ năm 2012, trong khi khai thác nội địa chỉ đạt 83,33%.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, thời tiết thuận lợi, giá cá tra và giá tôm nguyên liệu có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu cho các đơn hàng xuất khẩu cuối năm, trong khi lượng cá trong dân không còn nhiều và thông tin tích cực về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ công nhận các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam không bán phá giá.

Theo báo cáo của Vụ Nuôi trồng thủy sản, diện tích cá tra từ đầu năm đến nay là 4.432 ha, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2012. Diện tích thu hoạch 2.971 ha (bằng 87,7% so với cùng kỳ 2012), sản lượng thu hoạch 825.838 tấn, bằng 96,0% so với cùng kỳ 2012. Năng suất bình quân đạt 278 tấn/ha (năm 2012 là 269 tấn/ha). Điều này giải thích vì sao diện tích nuôi tôm giảm so với cùng kỳ 2012 tới 9,1% nhưng sản lượng thu hoạch chỉ giảm 4%.

Đối với nuôi tôm, diện tích nuôi tôm tại 22 tỉnh là 628.724 ha (bằng 98,3% so với cùng kỳ 2012), trong đó diện tích nuôi tôm sú là 581.441 ha, tôm chân trắng là 47.283 ha. Sản lượng tôm thu hoạch là 258.782 tấn (bằng 116,4% so với cùng kỳ 2012), trong đó sản lượng tôm sú là 152.313 tấn, tôm chân trắng là 106.479 tấn.

Tại cuộc họp giao ban tháng 9/2013, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám đã nhận định sản xuất thủy sản trong tháng 9 đã có nhiều tiến triển. Ngành thủy sản đón nhận tín hiệu vui từ thị trường cũng như các hoạt động quản lý điều hành đã bám sát thực tế, có hiệu quả cao và hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ thủy sản.