Gà VB2 có trọng lượng bình quân 2,7 kg/con, gà mía lai từ 2-2,2 kg/con, gà ri lai từ 1,7-2 kg/con, giá bán cả 3 loại từ 80-85 nghìn đồng/kg...

Cuối tháng 7, Trung tâm Khuyến nông huyện Thanh Hà (Hải Dương) phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn tại xã Tân Việt quy mô 3.000 con, gồm VB2, mía lai và gà ri (mỗi loại 1.000 con). 9 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ con giống. Cả 3 loại gà này đều thích nghi với môi trường sống, tăng trọng tốt. Hiện tại, gà đang cho thu hoạch. Gà VB2 có trọng lượng bình quân 2,7 kg/con, gà mía lai từ 2-2,2 kg/con, gà ri lai từ 1,7-2 kg/con. Giá bán cả 3 loại từ 80-85 nghìn đồng/kg, cao hơn so với gà lông màu. Nông dân thu lãi 7-8 triệu đồng/1.000 con, cao hơn gà lông màu từ 1,5-2 triệu đồng.

Do mô hình mang lại hiệu quả, nên hiện nay đã có nhiều hộ đăng ký với Trung tâm Khuyến nông huyện mua tiếp 2.000 con giống về nuôi.