Tính đến nay, các ngân hàng thương mại đã đầu tư hơn 556 tỷ đồng cho các hộ nuôi tôm. Tuy nhiên, do sản xuất gặp nhiều rủi ro, nên nhiều hộ nuôi tôm lâm vào cảnh nợ nần không còn khả năng thanh toán nợ.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, đến nay, vẫn còn trên 24.190 hộ nuôi tôm còn mắc nợ ngân hàng, đời sống gặp nhiều khó khăn và không có vốn tái đầu tư phục vụ phát triển sản xuất.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, tái đầu tư cho các hộ nuôi tôm, nhưng phần lớn các ngân hàng đều dè dặt và chỉ tập trung xử lý nợ xấu./.