Ngày 3-10-2013, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội thảo đánh giá và tuyển chọn các giống lúa triển vọng bổ sung vào cơ cấu giống lúa vụ Hè - Thu thời gian tới.

Tham dự hội thảo có đại diện Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu đã tham quan thực tế ruộng khảo nghiệm, kỹ thuật áp dụng là cấy 1 tép đối với ruộng khảo nghiệm, ruộng sản xuất thử và trình diễn được cấy theo băng. Quá trình khảo nghiệm tuân thủ lịch thời vụ, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Kết quả quá trình khảo nghiệm các chỉ tiêu nông học, khả năng chống chịu sâu bệnh và độ thuần, bước đầu đã chọn ra được 10 bộ giống có triển vọng; trong đó có OM 10840, OM 36, OM 34, MTL 790, MTL 784, OM 867, OM 7222, OM 7167... Đặc điểm các giống này là dạng hình gọn, đẹp, trổ bông nhanh, khoe bông, đóng hạt, ít sâu bệnh, năng suất cao.

Sau khi thu hoạch, Trung tâm Giống nông nghiệp sẽ tiếp tục chọn lựa, so sánh năng suất nhằm chọn ra giống thích hợp nhất để khuyến khích sản xuất cho từng vùng thích hợp.