Những năm gần đây, cây sắn dây đã trở thành cây trồng mang lại thu nhập chính cho nhiều người dân xã Ngọc Liên (Ngọc Lặc - Thanh Hóa). Cây sắn dây có ưu điểm dễ trồng, không kén đất, có thể trồng ven kênh mương, ao, ruộng trũng, trồng xen trong đất vườn chuyển đổi một vụ lúa, hoặc đất chuyên trồng sắn dây nhưng có xen canh với một số loại cây rau màu khác như bầu bí, mướp, rau cải...

Năm 2000, xã Ngọc Liên mới có 3 ha trồng sắn dây, đến nay đã mở rộng lên hơn 70 ha. Sắn dây thường được trồng 1 vụ/năm; năng suất trung bình đạt 850 kg - 900 kg củ tươi/1 sào, với giá bán 7.500 đồng/kg, người dân thu được 6,3 - 6,5 triệu đồng/sào, cao hơn hẳn so với nhiều loại cây trồng khác và nếu chế biến thành bột cho thu nhập hơn 16 triệu đồng/sào.