Ban Chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và các dịch hại khác trên lúa vừa thông báo đến nông dân tăng cường thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh đạo ôn trên lúa thu đông 2013.

Đồng thời, khuyến cáo nông dân chỉ được phun xịt thuốc đặc trị bệnh đạo ôn khi trong ruộng có một vài vết bệnh điển hình có kích thước từ 0,5-1,5 cm hình thoi, dài, nhọn hai đầu, có viền nâu nhạt hoặc viền xanh đậm, ở giữa vết bệnh có màu xám.

Theo đó, sử dụng nhóm thuốc có hoạt chất Isoprothiolane, như: Fuji-one, Fuan, Dojione, Fuzin... đối với cây lúa bị bệnh ở giai đoạn đẻ nhánh.Trong giai đoạn lúa làm đòng đến trổ, nếu cây lúa bị bệnh thì sử dụng thuốc nhóm có hoạt chất Tricyclazole, như: Beam, Flash, Tridozole, Bibim, Tricom... hoặc một số thuốc có hỗn hợp 2 hoạt chất trên, phun theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì, không được pha chung với phân bón lá. Khi ruộng lúa đang bị bệnh, ngưng bón thêm phân đạm và chỉ bón lại khi vết bệnh đã khô.