Sơn Hà (Quảng Ngãi): Chủ động dự trữ thức ăn, chống rét cho đàn gia súc.

Printable View