Thực hiện Dự án hỗ trợ, phát triển ngựa giống địa phương năm 2013 theo vốn chương trình Nghị quyết 30a, huyện Bắc Hà (Lào Cai) hỗ trợ 100 hộ dân ở 5 xã: Bản Phố, Thải Giàng Phố, Hoàng Thu Phố, Tả Văn Chư, Lùng Cải, với tổng số tiền hỗ trợ là 1 tỷ đồng đầu tư nuôi ngựa sinh sản.

Theo đó, mỗi xã có 20 hộ được hỗ trợ mua ngựa, với mức hỗ trợ mỗi hộ là 10 triệu đồng. Mục tiêu của dự án, nhằm duy trì ngựa giống địa phương, phát triển kinh tế gia đình.