Hội đồng Khoa học-Công nghệ tỉnh An Giang vừa thẩm định dự án “Sưu tập nhân giống một số cây dược liệu quý hiếm, phục vụ bảo tồn và phát triển vùng dược liệu tại An Giang”, do Tiến sĩ Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Dự án sẽ sưu tầm và chọn lọc các giống dược liệu có giá trị ở An Giang để phục vụ công tác bảo tồn và nhân giống; nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và nuôi cấy mô thực vật, giăm cành một số cây dược liệu; hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây con dược liệu sau cấy mô và sản xuất cây giống ngoài vườn ươm. Dự kiến, sẽ sưu tập được từ 50-70 giống cây dược liệu, xây dựng 7 chuyên đề về quy trình nhân giống, cung cấp 5.000 cây giống từ nuôi cấy mô, giăm cành và xây dựng vườn ươm giống...