Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; những năm qua; Đảng ủy, UBND xã Thành Trực đã vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp không hiệu quả sang trồng cây mía tím (mía Kim Tân).

Kết quả, vụ mía 2012-2013, xã trồng 55 ha cây mía tím (đây là cây truyền thống lâu đời của địa phương). Do được chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây mía phát triển tốt và bắt đầu thu hoạch. Mỗi cây mía tại ruộng người dân bán từ 5 đến 6.000 đồng cho các tiểu thương ở trong tỉnh và các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng... đến mua. Theo tính toán của người dân, mỗi ha cây mía tím, trừ chi phí, thu lãi từ 180 đến 200 triệu đồng.