Sáng 10/10, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư "Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen (BĐG) đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi".

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, từ năm 2008, Chính phủ đã phê duyệt và giao cho Bộ NN&PTNT thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Bộ đã bước đầu thực hiện đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời đang thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu của một số loại cây trồng như ngô, đậu tương. Từ năm 2010, Bộ NN&PTNT đã triển khai khảo nghiệm ngô BĐG trên diện hẹp và hiện tại vẫn đang tiến hành khảo nghiệm.

Theo Bộ NN&PTNT, việc xây dựng, ban hành văn bản pháp lý này nhằm quản lý chặt chẽ hơn các loài thực vật BĐG trong nước và nhập khẩu vào nước ta để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Điều này góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo điều kiện cho công nghệ sinh học phát triển, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Hiện mỗi năm nước ta phải nhập hơn 4 triệu tấn đậu tương, khô dầu đậu tương và 1,5 triệu tấn ngô, trong đó có sản phẩm BĐG.

Theo dự thảo Thông tư được xây dựng, thực vật BĐG được cấp Giấy xác nhận phải đáp ứng một trong các điều kiện. Thứ nhất, thực vật BĐG được Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận thực vật BĐG đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và kết luận thực vật BĐG đó không có các rủi ro không kiểm soát được đối với sức khỏe con người và vật nuôi. Thứ hai, thực vật biến đổi gen được ít nhất 5 nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và chưa xảy ra rủi ro ở các nước đó.