Từ hiệu quả trong việc giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường những vụ lúa vừa qua, trong vụ lúa Đông Xuân 2013- 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ sinh thái “ruộng lúa bờ hoa” với quy mô 10ha, tại 6 cánh đồng mẫu lớn ở các xã Long An (Long Hồ), Tân Long (Mang Thít), Tân An Luông (Vũng Liêm), Mỹ Lộc (Tam Bình), Xuân Hiệp (Trà Ôn) và Đông Thạnh (TX Bình Minh).

Theo đó, Trung tâm Giống nông nghiệp sẽ hỗ trợ 100% giống hoa, phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ công trồng và kỹ thuật chăm sóc.