Theo Phòng NN-PTNT huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), đến nay, tổng đàn bò sữa trên địa bàn huyện lên đến gần 5.380 con, trong đó bò sữa nuôi trong hộ gia đình gần 3.610 con; bò sữa nuôi trong các doanh nghiệp là 1.770 con (Vinamilk 820 con, Dalatmilk 500 con và Agrivina 450 con), năng suất sữa trung bình khoảng 20 lít/con/ngày, tổng sản lượng sữa đạt 6 tấn/con với chu kỳ 10 tháng trong năm.

Hiện tại, trên địa bàn Đơn Dương đang duy trì hoạt động 10 trạm thu mua sữa của Công ty Vinamilk và Công ty Dalatmilk. Tính riêng số bò sữa nuôi trong phạm vi hộ gia đình, trung bình 1 hộ gia đình nuôi từ 6 - 6,5 con, cá biệt có trên 30 hộ nuôi trên 10 con và trên 10 hộ nuôi trên 15 con.

Trong chu kỳ khai thác sữa 10 tháng vừa qua, ước tính mỗi con bò sữa đã mang về lợi nhuận cho người nuôi hơn 37 triệu đồng.