Đó là kết quả được đánh giá tại hội thảo về hiệu quả mô hình chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng tổ chức sáng 9-10 tại xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo).

Trong khoảng thời gian 6 tháng từ 7-2012 đến 12 – 2012, mô hình chăn nuôi gà bằng “Đệm lót sinh học” được triển khai tại 24 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và Vĩnh Bảo. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống của gà đạt 96%, hạn chế vi sinh vật gây bệnh, tại môi trường thích hợp cho đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt. Khả năng sinh trưởng của gà nhanh hơn phương thức nuôi thông thường, tiết kiệm chi phí thức ăn, hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi theo phương pháp thông thường từ 15 - 16 nghìn đồng/kg...

Từ kết quả đánh giá tại hội thảo cho thấy, việc triển khai nuôi gà theo phương pháp “Đệm lót sinh học” hoàn toàn phù hợp điều kiện chăn nuôi ở Hải Phòng, cho hiệu quả kinh tế cao, tránh ô nhiễm môi trường, tạo sản phẩm an toàn, cho thu nhập cao, có thể nhân rộng phát triển mô hình tại các địa phương. Trung tâm khuyến nông – Khuyến ngư Hải Phòng đề nghị triển khai mở rộng mô hình trên địa bàn thành phố. Các ngành chức năng tạo điều kiện về công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kỹ thuật, có cơ chế chính sách khuyến khích bà con nông dân triển khai mô hình này trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường./.