*Không nên phát tán cá lau kiếng ra sông, rạch.
Tại chợ thị trấn An Châu (Châu Thành - An Giang), bạn hàng bán nhiều cá lau kiếng do ngư dân đánh bắt. Hiện, loại cá này có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg được nhiều người dân tiêu thụ trong chế biến các món ăn. Theo các ngư dân, năm nay, loại cá này xuất hiện khá nhiều, nhất là tại các chà chất trên sông, rạch.
Trước đây, cá lau kiếng được nuôi kiểng, nhưng gần đây loài cá này sinh sản mạnh trong tự nhiên. Loài cá này được ngành chuyên môn đưa vào danh sách sinh vật ngoại lai, gây nguy hại đến môi trường sống của các loài cá nước ngọt bản địa. Do đó, người dân không nên phát tán cá lau kiếng ra sông, rạch; khi đánh bắt được loại cá này nên tiêu hủy hoặc tiêu thụ làm thức ăn.