Vụ đông xuân 2013-2014, Công ty Antesco ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đậu nành rau với diện tích 70 héc-ta của nông dân thị trấn Cái Dầu (An Giang).
Ngày 11-12-2013, công ty tiến hành lấy mẫu đậu nành rau nguyên liệu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch tại hộ nông dân Phan Văn Đây (thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) tại Trung tâm Kiểm nghiệm nông thủy sản AGITEST. Kết quả, phát hiện nhiễm thuốc kích thích và thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, hàm lượng Cypermethrin vượt 9,15 lần, Difecconazole vượt 16,22 lần. Công ty đã lập biên bản và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm này, đồng thời cảnh báo các nông dân khác không tự ý sử dụng thuốc ngoài danh mục, tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn, để bảo vệ uy tín, thương hiệu công ty khi xuất hàng sang thị trường nước ngoài.