Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh vừa tổng kết mô hình “Trình diễn khắc phục bệnh chổi rồng trên cây nhãn tiêu da bò” trên diện tích 3ha tại ấp Phú An (xã Bình Hòa Phước - Long Hồ - Vĩnh Long).
Sau hơn 10 tháng thực hiện theo sổ tay hướng dẫn do Cục Bảo vệ thực vật và Bộ Nông nghiệp và PTNT phát hành về biện pháp phòng trị và được cán bộ trực tiếp tập huấn tỉa cành, phun xịt thuốc, bón phân và quản lý dịch bệnh, mô hình mang lại nhiều kết quả khả quan. Lợi nhuận cao gấp 2,5 lần và diện tích nhãn nhiễm bệnh chổi rồng tỷ lệ chỉ còn từ 5- 20%, trong khi nhãn ngoài mô hình lên đến 80%.
Qua đây, nhà vườn đã kiến nghị ngành nông nghiệp tiếp tục nghiên cứu quy trình quản lý dịch bệnh, giảm chi phí phòng trị để nông dân áp dụng và nhân rộng.