Bước vào mùa nắng, dừa uống nước tăng giá từ 30.000 - 35.000 đồng/chục 12 trái tháng trước lên 50.000 - 55.000 đồng/chục hiện nay.
Nguyên nhân dừa uống nước tăng giá là do bước vào mùa nắng, nhu cầu nước dừa giải khát tăng lên, một phần do sản lượng dừa giảm do dừa ra hoa vào mùa mưa.
Diện tích trồng dừa uống nước ngày càng tăng nhanh ở xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho - Tiền Giang) và các xã lân cận.