Trên địa bàn TP. Bạc Liêu hiện chỉ có 28 hộ tham gia bảo hiểm tôm nuôi, với 41 hợp đồng (trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng). Đã có 14 hộ bị thiệt hại, với tổng số tiền bồi thường bảo hiểm hơn 1,1 tỷ đồng.
So với năm 2012, số hộ nông dân tham gia bảo hiểm năm nay thấp hơn. Nguyên nhân là do những quy định mới về việc thực hiện trong nuôi tôm như: hộ tham gia bảo hiểm phải thực hiện tất cả các quy trình nuôi tôm của tỉnh đưa ra; nguyên liệu phục vụ nuôi phải có hóa đơn tài chính; thời gian thả nuôi và tôm bệnh phải báo cụ thể cho đơn vị bảo hiểm...