Ngày 19–12, 78 hộ chăn nuôi đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được Ban quản lý Dự án Lifsap tỉnh trao giấy chứng nhận VietGAHP (thực hành chăn nuôi tốt).
Các hộ này nằm trong chương trình hỗ trợ của Dự án Lifsap nhằm nâng cao khả năng canh tranh thông qua cải tiến năng suất, chất lượng an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi theo hướng sạch từ trang trại đến bàn ăn.
Dự án Lifsap được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới và được triển khai thực hiện tại 12 tỉnh, thành trong cả nước. Tại Đồng Nai, Ban quản lý Dự án Lifsap tỉnh đã chọn 78 hộ ở 3 vùng GAHP, gồm các huyện: Xuân Lộc, Thống Nhất và TX.Long Khánh để thực hiện thí điểm.
Hiện Dự án Lifsap đã thành lập được 52 nhóm GAHP với trên 1.000 hộ chăn nuôi tham gia.