Lãnh đạo UBND huyện Yên Thủy (Hoà Bình) và Công ty xuất nhập khẩu GS Việt Nam ký kết hợp đồng liên kết cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm bí xanh vụ đông xuân 2013 - 2014.
Sáng 20/12, UBND huyện Yên Thủy (Hoà Bình) và Công ty CP xuất nhập khẩu GS Việt Nam đã tổ chức thảo luận và ký kết hợp đồng liên kết cung ứng giống, sản xuất, bao tiêu sản phẩm bí xanh
Hợp đồng liên kết đã thống nhất UBND huyện Yên Thủy, Công ty CP xuất nhập khẩu GS Việt Nam và các hộ dân tại 4 xã Bảo Hiệu, Phú Lai, Đoàn Kết, Hữu Lợi được chọn xây dựng mô hình sẽ hình thành mối liên kết trong cung ứng giống, phân bón, chuyển giao kỹ thuật, sản xuất và tiêu thụ bí xanh đảm bảo ATTP, nhằm xây dựng vùng bí xanh Yên Thủy phát triển bền vững. Trong vụ đông xuân 2013-2014, triển khai xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn về sản xuất và tiêu thụ bí xanh đảm bảo ATTP, với diện tích 25 ha. Quá trình thực hiện sẽ lựa chọn diện tích đất liền khoảnh, có thể thâm canh 3 vụ/năm, dễ tiêu thoát nước, thuận tiện cho việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ. Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây ô nhiễm sản phẩm. Kỹ thuật canh tác thực hiện theo quy trình kỹ thuật canh tác bí xanh được ban hành theo Quyết định của sở NN&PTNT, có nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tá của huyện. Để đảm bảo ATTP với bí xanh thương phẩm, sẽ tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo ATTP cho cán bộ cơ sở và nông dân. Áp dụng các quy trình kỹ thuật mới trong sản xuất và thâm canh theo quy trình Việt Gap, khuyến khích sử dụng các loại phân bón thế hệ mới thân thiện với môi trường, Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở NN&PTNT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP cho diện tích tham gia mô hình.
Theo đó, Công ty CP xuất nhập khẩu GS Việt Nam có trách nhiệm cung ứng hạt giống, phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. UBND huyện sẽ hỗ trợ các hộ dân 5 triệu đồng/ha, bao gồm chi phí mua giống thuốc bảo vệ thực vật và một phần vật tư khác.