Trong năm 2012 và 2013, diện tích cây atiso của huyện Sa Pa duy trì 32 ha, tập trung chủ yếu tại khu vực thị trấn và một số xã lân cận.

Mỗi năm huyện Sa Pa cung cấp hơn 1.000 tấn lá atiso cho Công ty Cổ phần Traphaco để chế biến các sản phẩm dược.
Cây trồng này có thể thu hoạch 7 lần/năm, ngoài lá, nông dân còn có thể tận thu nụ, củ, hoa và hạt atiso. Theo tính toán, trung bình mỗi ha cây atiso có thể nguồn thu 80 – 90 triệu đồng/năm.
Định hướng đến năm 2014, ngành nông nghiệp huyện sẽ mở rộng diện tích atiso đạt 51 ha tại các xã Sa Pả, Tả Phìn, Lao Chải, Hầu Thào, Tả Van và thị trấn Sa Pa.
Người trồng atiso được hỗ trợ phân bón, kỹ thuật chăm sóc, doanh nghiệp cung cấp hạt giống, bao tiêu sản phẩm.