Kết quả sau hơn 10 tháng ứng dụng biện pháp quản lý tổng hợp sâu đục trái bưởi Citripestis sagittiferella Moore trên diện tích 3ha tại ấp Mỹ Thới 1 (xã Mỹ Hòa - TX Bình Minh - Vĩnh Long) mà Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh vừa tổng kết cho thấy, tỷ lệ trái bị sâu đục còn chỉ 1- 2%, trong khi vườn không áp dụng phòng trị tỷ lệ sâu đục từ 40- 50%.
Bên cạnh, khi thực hiện bao trái chi phí trong mô hình thấp hơn 40 triệu đồng và lợi nhuận cao gấp 1,4 lần so vườn ngoài mô hình.
Từ kết quả, ngành nông nghiệp khuyến cáo các nhà vườn tích cực ứng dụng các biện pháp phòng trừ đúng cách, ngăn chặn sâu đục trái bưởi bùng phát trở lại.