Vụ Đông Xuân 2013 - 2014, toàn huyện Mang Thít (Vĩnh Long) xuống giống gần 6.728ha, hiện đã thu hoạch được hơn 1.500 ha, tập trung nhiều tại các xã Chánh An, An Phước, Nhơn Phú, Bình Phước, Tân Long Hội,… năng suất trung bình đạt 6,4 tấn/ha, cao hơn 0,2 tấn so cùng kỳ.
Hiện thương lái mua từ 5.500 - 5.900 đ/kg lúa tươi. Với giá lúa này bà con lãi khoảng 1,5 triệu đồng/công.