Vụ Đông Xuân 2013 - 2014, lần đầu tiên, huyện Phù Mỹ (Bình Định) triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn với cây mì. Có 300 nông hộ tại các thôn: Mỹ Hội 2, Mỹ Hội 3, Vĩnh Phú 3 và Vĩnh Phú 7, thuộc xã Mỹ Tài tham gia thực hiện mô hình. Mô hình có tổng diện tích 50 ha, sẽ xuống giống vào đầu năm 2014, sử dụng giống KM94. Ngân sách huyện hỗ trợ các hộ tham gia mô hình 50% lượng phân kali, Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu tỉnh cho mượn 5 triệu đồng/ha, không tính lãi, sau khi thu hoạch mì nông dân sẽ thanh toán lại cho nhà máy.