Tổng sản lượng lúa toàn vùng ĐBSCL năm 2013 ước đạt 24.850.000 tấn (năm 2012 là 24.300.000 tấn), tăng 550.000 tấn so với năm 2012.
Theo thống kê từ Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, tổng sản lượng lúa toàn vùng ĐBSCL năm 2013 ước đạt 24.850.000 tấn (năm 2012 là 24.300.000 tấn), tăng 550.000 tấn so với năm 2012. Các địa phương có sản lượng lúa cao là Kiên Giang ước đạt 4,47 triệu tấn, An Giang ước 3,9 triệu tấn...
Nguyên nhân sản lượng lúa tăng do các tỉnh đã vận động nông dân gia tăng sử dụng giống lúa thích nghi với từng vùng sinh thái và đạt chuẩn xác nhận, cho năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh cao.
Ngoài ra, các tỉnh mở rộng diện tích vùng lúa hàng hóa chất lượng cao với các giống lúa thơm, lúa có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng chuyên biệt, lúa dành riêng cho đối tác nước ngoài thu mua, lúa làm thực phẩm chế biến cao cấp, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu gạo chất lượng cao.
Các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã gia cố hệ thống bờ bao ngăn lũ, chủ động tiêu nước chống úng, hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch lúa tránh lũ tại vùng đầu nguồn, đồng thời huy động các lò sấy lúa đưa vào hoạt động, hạn chế thấp nhất tình trạng lúa bị ẩm mốc.