Nhằm đa dạng hóa các loại cây trồng, nhân rộng và phát triển loại cây gỗ quý hiếm, Hạt kiểm lâm huyện Quảng Điền đã tiến chọn mua 1.900 cây giống sưa đỏ, tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain thuộc họ Đậu.
Đây là một loại cây gỗ được xếp vào loại cực kì quý hiếm, cấm khai thác và sử dụng với mục đích thương mại (nhóm gỗ IA).
Cây sưa đỏ có đặc tính lớn nhanh, ít tán, được dùng làm cây che bóng cho cà phê, làm trụ cây tiêu…. Ngoài ra, cây sưa thích hợp để trồng xen vườn cây ăn trái, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp…
Đợt này, Hạt kiểm lâm huyện đã phân bổ 1.900 cây sưa đỏ cho 11 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.