Hiện nay, trên địa bàn Dak Lak đang phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng bè trên hồ chứa với tổng số 200 lồng, chủ yếu tập trung tại một số hồ chứa lớn.

Trong đó có các hồ: thủy điện Buôn Tua Shar (huyện Lak), hồ thủy điện Srêpôk 4 (Buôn Đôn), hồ thủy điện Buôn Kuốp (Krông Ana), hồ Krông Búk hạ (Krông Pắk), hồ Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột)… Bên cạnh đối tượng nuôi là các loại cá truyền thống, gồm cá rô phi, diêu hồng, cá bống tượng... còn có các loại cá nước lạnh như cá hồi, cá tầm… Theo Chi cục Thủy sản, tổng số lồng thả cá tầm đến thời điểm hiện tại là 60 lồng, số lượng con giống thả đã đạt 32.256 con. Khối lượng đàn cá nuôi đạt 11,5 - 17,5 kg/con (trung bình đạt trên 14,5 kg/con), tỷ lệ sống đạt khoảng 60%, tốc độ tăng trưởng đạt 16-20%/tháng. Số lượng cá Hồi vân thả nuôi tại Công ty Yang Hanh đạt hơn 3000 con, trọng lượng đến thời điểm báo cáo ước đạt 2.000-3.500 g/con. Hiện các cơ sở nuôi cá nước lạnh đang tiếp tục chăm sóc đàn cá nuôi nhằm cung ứng cho thị trường trong dịp tết Nguyên Đán.