Theo thống kê, trong năm 2013 tỉnh Đồng Tháp thực hiện mô hình cánh đồng liên kết đạt trên 51 ngàn ha, tăng gần 50.000ha so với năm 2010 (1.467ha).

Sản lượng lúa từ những cánh đồng này được các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ góp phần cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn được ổn định, bền vững. Việc sử dụng cùng 1 giống lúa đã tạo được vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với số lượng lớn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm trong cánh đồng với giá cao hơn thị trường 100 - 150 đồng/kg.

Ngoài ra, để góp phần vào sự phát triển bền vững của lĩnh vực nông nghiệp, các ngành hữu quan đã xây dựng nhiều mô hình quản lý rầy nâu bằng biện pháp sinh học kết hợp công nghệ sinh thái, mô hình sản xuất lúa sử dụng phân hữu cơ...