Sáng 27/12, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị đánh giá triển khai hệ thống khu bảo vệ thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2013 và kế hoạch phát triển năm 2014.

Từ thí điểm thành lập Khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm cuối năm 2009, đến nay UBND tỉnh đã cho thành lập 10 khu bảo vệ thủy sản, với tổng diện tích 307,7 ha, chiếm gần 1,5% diện tích đầm phá. Sau khi thành lập các khu bảo vệ thủy sản, một số chi hội nghề cá đã chủ động, tự chủ hơn về tài chính qua việc thu phí tự quản ngư trường được giao quản lý xung quanh khu bảo vệ thủy sản và các hoạt động kinh tế cộng đồng khác như rong câu, phí quỹ tín dụng luân chuyển cộng đồng…

Hiện có 02 khu bảo vệ đang được xem xét phê duyệt thành lập vào năm 2014 và 5 khu vực khác đang khảo sát đề xuất vào những năm tiếp theo.