Để thanh long của Bình Thuận giữ được thương hiệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương, các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở thu mua và doanh nghiệp xuất khẩu trái thanh long về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản trái thanh long trước khi xuất khẩu; phổ biến danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trên cây thanh long; khuyến cáo nông dân sử dụng đúng nồng độ, liều lượng và bảo đảm thời gian cách ly theo quy định.

Kiểm tra định kỳ và đột xuất các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thanh long; công khai kết quả kiểm tra, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định hiện hành của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển thanh long VietGAP, đảm bảo đạt từ 50 - 70% diện tích toàn tỉnh đến năm 2015…