Sáng 28-12, Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai đã tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho 9 hộ nông dân trồng mía tại các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa vì bán mía cho Công ty đạt các tiêu chuẩn cần thiết trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, 9 hộ trồng mía này đã bán cho Công ty trên 100 tấn mía cây nguyên liệu trở lên; tạp chất chỉ đạt từ 1,77% trở xuống từ đầu vụ ép 2013-2014… Tổng số tiền thưởng cho mỗi hộ bán mía trong dịp này là 5 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra Công ty còn khen thưởng cho 4 cán bộ công nhân viên của Công ty đã thu mua mía đạt trên 100 tấn trở lên, số tạp chất chỉ từ 2,36% trở xuống với số tiền 3 triệu đồng/người.

Việc trao thưởng đột xuất cho các hộ trồng, bán mía sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra từ đầu vụ ép của Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai đã góp phần kích thích người trồng mía trong thời gian tới.