Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản, hiện toàn tỉnh Bến Tre có 118 cơ sở nuôi cá lồng bè với số lượng 441 bè, trong đó nuôi ngoài qui hoạch 91 cơ sở với 321 bè. Nuôi nhiều nhất tập trung tại Sơn Định, Thị trấn Chợ Lách, Long Thới, Vĩnh Bình, Phú Phụng (Chợ Lách); Phú Đức, Phú Túc, An Khánh, Tân Thạch (Châu Thành).

Từ đầu năm đến nay, giá bán cá điêu hồng tăng cao, dao động từ 37.000-45.000 đồng/kg, trong đó giá thành sản xuất 30.000-32.000 đồng/kg, người nuôi có lãi từ 7.000-12.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện các chủ cơ sở chưa mạnh dạn đầu tư phát triển nuôi do chi phí đầu tư khá lớn, thiếu vốn, giá mua cá thịt không ổn định, thời gian nuôi kéo dài 6 tháng. Hiện số lượng lồng bè đang nuôi chiếm 80% tổng bè trong tỉnh, trong đó chủ yếu là nuôi cá thịt, còn lại là nuôi các đối tượng khác như cá trê, sặc rằn, cá lăng, chim trắng. Các cơ sở nuôi trong qui hoạch hầu hết đã đăng ký theo qui định nhưng chưa đăng ký kiểm tra để được công nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y. Các cơ sở nuôi ngoài qui hoạch không đăng ký theo đúng qui định và chưa đảm bảo vệ sinh thú y.