Theo các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, từ tháng 12/2013 cho đến nay, tình hình xuất khẩu thủy sản gặp nhiều thuận lợi.

Đặc biệt, giá tôm xuất khẩu tiếp tục tăng và giữ ở mức khá cao (từ 13 - 15 USD/kg) nên doanh nghiệp sản xuất có lãi. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu chủ yếu hiện nay vẫn là các nước châu Á, nhất là thị trường Trung Quốc, nên doanh nghiệp cũng gặp nhiều rủi ro trong thanh toán. Hiện nay, các doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh công suất chế biến để phục vụ thị trường cuối năm và dự báo giá tôm xuất khẩu sẽ tiếp tục ở mức cao.