Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa yêu cầu một số đơn vị xuất hóa chất sát trùng và vaccine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do bão lũ như Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Kon Tum…

Thực hiện Quyết định 2556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất sát trùng và vaccine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do bão lũ số 14, 15, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thực hiện xuất hàng dự trữ quốc gia không thu tiền 100.000 liều vaccine lở mồm long móng tam giá để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, thành phố Đà Nẵng; xuất 380.000 liều vaccine dịch tả lợn để hỗ trợ cho tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, xuất 100.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid để hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên, Gia Lai và Kon Tum.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu công ty TNHH Tân An xuất không thu tiền 53 tấn hóa chất sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Bình Định và Kon Tum.