Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ đông 2013, xã Xuân Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa) đã vận động các hộ dân trong xã thực hiện chuyển đổi 25 ha diện tích đất 2 lúa và đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng giống dưa chuột.

Tuy mới chuyển đổi được 1 vụ, song đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Theo tính toán của các hộ trồng dưa, 1 ha dưa chuột cho năng suất từ 28 đến 32 tấn, với giá bán trung bình 5.000 đồng/kg, doanh thu của 1 ha dưa chuột đạt khoảng 150 triệu đồng. Trừ chi phí, trong 3 tháng trồng và thu hoạch xong, 1 ha dưa chuột thu lãi từ 90 đến 100 triệu đồng, gấp từ 2,5 đến 3 lần so với trồng lúa và ngô trước đây.

Với hiệu quả kinh tế mà dưa chuột đem lại, xã Xuân Lộc dự kiến sẽ mở rộng gấp đôi diện tích trong thời gian tới.