Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Vinh Hoan Corp) cho viết công ty vừa được nhận chứng nhận GlobalGAP vào tháng 12/2013 cho trại nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Đây là trại nuôi cá chẽm trong hệ thống ao đầu tiên của Việt nam đạt được chứng nhận này. Với diện tích hơn 60 ha, hàng năm vùng nuôi có thể cung cấp khoảng 500 tấn cá chẽm nguyên liệu ra thị trường.

Công ty Vĩnh Hoàn đã bắt đầu áp dụng mô hình nuôi theo tiêu chuẩn sản xuất sạch và bền vững GlobalGAP từ năm 2010 cho các vùng nuôi cá tra giống, thương phẩm, nhà máy thức ăn và nhà máy chế biến của công ty. Việc áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP cho cá chẽm cũng nhằm mục đích đa dạng hóa các sản phẩm bền vững của công ty và cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.