Ngày 7/1, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) công bố 2 tỉnh Lạng Sơn, Phú Yên hiện có dịch lở mồm long móng (LMLM) chưa qua 21 ngày.

Hiện nay, dịch LMLM đã xảy ra tại 2 xã Hồng Thái, huyện Bình Gia và xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn làm 199 con gia súc mắc bệnh (trong đó có 105 con trâu và 94 con bò), đã tiêu hủy 1 con bò chết.

Như vậy, tính đến ngày 7/1, cả nước có 2 tỉnh Lạng Sơn và Phú Yên có dịch LMLM chưa qua 21 ngày. Hiện các đoàn công tác của Cục Thú y và lãnh đạo Cơ quan Thú y vùng II vẫn đang tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Trước đó, ngày 31/12/2013, Bộ NNPTNT đã có chỉ đạo Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thực hiện xuất hàng dự trữ quốc gia không thu tiền 100.000 liều vaccine lở mồm long móng tam giá để hỗ trợ cho các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định và TP. Đà Nẵng cùng 100.000 liều vaccine lở mồm long móng type O cho tỉnh Bình Định phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.