Vụ đông năm 2013, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang), Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tân Nông (TP Bắc Giang) phối hợp xây dựng mô hình sản xuất 20 ha khoai tây chế biến theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP (thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) tại xã Phúc Sơn.

Tham gia sản xuất, nông dân được UBND huyện hỗ trợ 1 triệu đồng/ha trồng khoai tập trung, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc.

Đến nay, khoai bắt đầu được thu hoạch, năng suất bình quân đạt khoảng 7 tạ/sào, trừ chi phí nông dân thu lãi gần 2 triệu đồng/sào, tương đương hơn 50 triệu đồng/ha. Được biết, ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, Công ty Tân Nông sẽ xuất khoảng 500 tấn khoai sang thị trường Indonexia để chào hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ.