Vụ đông-xuân 2013 - 2014, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã chọn 2 HTX dịch vụ nông nghiệp là An Xá xã Lộc Thủy và Lộc Thượng xã An Thủy đưa gần 110 ha ruộng lúa thực hiện hệ thống canh tác cải tiến, gọi tắt là SRI, thuộc dự án “Gieo hạt giống thay đổi- giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua sản xuất lúa gạo bền vững”.

Nội dung của dự án gồm gieo sạ theo hàng, giảm lượng giống xuống còn 3 kg mỗi sào thay vì từ 5 đến 7 kg, giảm lượng phân bón, giảm tưới nước, tăng năng suất và chất lượng hạt gạo.

Để thực hiện dự án, Sở NN-PTNT đã giao Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Phòng NN-PTNT Lệ Thủy triển khai thực hiện, mỗi sào thực hiện dự án được hỗ trợ 3 kg thóc giống X21, 10 kg phân bón vi sinh tổng hợp và phí quản lý trị giá 2,5 kg thóc.

Chi cục BVTV tỉnh đã cử cán bộ về tập huấn kỹ thuật từ khâu ủ giống, làm đất, sử dụng máy gieo theo hàng và trực tiếp cùng làm với nông dân. Ngày 2-1, HTX An Xá đã gieo xong 53,7 ha; ngày 7, HTX Lộc Thượng tiến hành gieo 52 ha theo kế hoạch.